Tâm lý con trai sau khi chia tay như thế nào, có vương vấn tình cũ?